Kamila Ševčíková

Kamila Ševčíková

 

Kamila Ševčíková operní pěvkyně  
Pochází z Ostravy. Po studiích na
gymnáziu vystudovala Janáčkovu
konzervatoř v Ostravě a Institut
pro umělecká studia na Ostravské
univerzitě v oboru sólový a koncertní
zpěv u doc. Drahomíry Míčkové.
Roku 2006 absolvovala studijní stáž
na Litevské akademii hudby a divadla
ve Vilniusu. Sedm let působila jako
sólistka dívčího vokálního souboru
Adash, který se zabývá interpretací
židovské hudby pod odborným vedením ThDr. Tomáše
Novotného. S tímto souborem absolvovala vedle stovek
koncertů u nás také vystoupení v zemích střední Evropy
a v USA. V roce 2004 se jako členka tohoto tělesa
zúčastnila festivalu Pražské Jaro.
Externě spolupracuje s operou ND Moravskoslezského
v Ostravě. Pravidelně se účastní mnoha hudebních festivalů,
např. Janáčkův máj, Hudební současnost, Dny nové hudby,
Třebíčský operní festival aj.
V roce 2007 se zhostila sólového partu ve scénickém
provedení Kytice B. Martinů, které bylo nastudováno pro
mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl. Jako
sólistka spolupracovala s Filharmonií Hradec Králové,
Filharmonií B. Martinů Zlín či Janáčkovou fi lharmonií Ostrava.
Je sólistkou The Czech Ensemble Baroque Orchestra and
Choir (Judas Maccabeus, Bachkantaten).

Nyní vyučuje na Konzervatoři J.Deyla a naše trio tento rok studuje pod jejím vedením.