Jaromír Vogel

Jaromír Vogel

 

Jaromír Vogel

je skladatelem hudby k řadě filmů, televizních inscenací, divadelních her, pohádek, melodramů a muzikálů, ale i jediným autorem v České republice, který komponuje ve stylu židovské hudby. V roce 2001 byl za svou tvorbu vyznamenán Diplomem Franze Kafky, který mu udělil Evropský kruh Franze Kafky Praha a Cenou Gustava Mahlera od Evropské unie umění. V roce 2002 obdržel Světovou cenu Antonína Dvořáka udělenou Masarykovou akademií umění, v roce 2006 cenu Euro Pragensis Ars.
 
Od papeže Jana Pavla II. dostal osobní poděkování a požehnání za Pontifikální preambulum, které mu věnoval při jeho návštěvě Prahy.
 
Je členem Asociace hudebních umělců a vědců, člen SAI, B'nai B'rith Renaissance, Dilia, OSA, držitelem řady zahraničních i domácích cen, vyznamenání a ocenění, uměleckým vedoucím orchestru ŠARBILACH a výhradním autorem o.s. Muzika Judaika.