MAKABARA TRIO


q       Kdo?  Jsme vokální trio, které vzniklo v roce 2004 na konzervatoři Jana Deyla, kterou jsme všechny tři absolvovaly. Tedy: Marie Vostatková, Kateřina Schejbalová a Barbora Janová.

q       Co?  V současné době se zabýváme interpretací hebrejských písní. Záro­veň se v našem repertoáru objevují písně skladatelů 20. století (Z. Šesták, Z. Lukáš aj.), písně lidového charakteru, spirituály a v neposlední řadě i písně populární.

q       Jak? Naším odrazovým můstkem bylo vítězství v mezinárodní soutěži mladých hudebníků (Young Soloist Awards) v USA v roce 2007. Na tento úspěch navazovalo několik koncertů po Spojených státech (Washington, Houston, Baltimore atd.)

q       Kde?  Spolupracujeme se sopranistkou Zdenou Kloubovou (Festival za­kázané hudby Terezín, Jiřinková slavnost na zámku v Roztokách), s dirigen­tem Debasishem Chaudhurim a Plzeňskou filharmonií (IV. slavnostní kon­cert Plzeňské filharmonie u příležitosti Světového dne zraku), s doc. Tomá­šem Novotným, odborníkem na judaismus, s hraběnkou Nostitzovou, hereč­kou Evou Holubovou, se studiem Oáza a s nadací Leontinka.

Většinou se všichni ptají, kde se vzal ten orientální název, tak tedy... 

MArie, KAteřina, BArbora.